Et truquem
     
Revestiment polimčric Prenopol 1

Prenopol®.

Revestiment polimèric

Revestiment polimčric Prenopol 2 Revestiment polimčric Prenopol 3

Es troba a: Imrepol > Prenopol, Revestiment polimèric

Revestiment polimčric Prenopol 4
Descarregar fitxa
Prenopol
Imprimir fitxa
Prenopol

Prenopol®
Revestiment polimèric acolorit d'alta qualitat en base aigua

Prenopol és una solució adequada per:

Revestiment polimčric Prenopol 5
  • Impermeabilització de terrats antics que estan fets amb betums vells o antigues membranes.
  • Impermeabilització de cobertes noves, que tenen diversos nivells o formes geomètriques complexes.
  • Impermeabilització de zones difícils o complicades on una membrana bituminosa no es podria utilitzar.

Prenopol és un producte polimèric de poliuretà en color, impermeabilitzant i resistent a altes temperatures.

Prenopol, revestiment polimèric, s'aplica en una capa gruixuda i contínua. Un cop seca es converteix en una membrana molt elàstica que pel seu aspecte i acabat final pot deixar-se de manera decorativa.

Prenopol, revestiment polimèric, prevé la penetració de l'aigua i allarga la vida del terrat.

Prenopol, revestiment polimèric, té un alt poder de reflexió solar.

INSTRUCCIONS D'ÚS PER PRENOPOL

Revestiment polimčric Prenopol 6

1. Per a l'aplicació de Prenopol, revestiment polimèric

La superfície ha d'estar neta, resistent i el més regularitzada possible.

2. Prenopol, revestiment polimèric, s'aplica en tres passos

1. Una primera capa de Prenopol blanca diluïda amb aigua en una proporció de 1:1 aplicant una dotació de 250 g/m2.

2. Una capa intermèdia de color gris de 1,5-2,0 kg/m2.

3. I una última capa de color blanc de 1,5-2,0 kg/m2.

AVANTATGES

Revestiment polimčric Prenopol 7

Resistent durador i altament elàstic

Resistent a temperatures extremes

Resistent a l'acumulació d'aigua

Resistent als raigs ultra violeta

Dos colors d'aplicació per garantir una cobertura completa

És fàcil d'aplicar a brotxa, corró o airless

Respecta el medi ambient

Revestiment polimčric Prenopol 8

3. Forma d'aplicació per Prenopol, revestiment polimèric

Totes les capes es poden aplicar a brotxa, corró o airless

4. Temps d'assecatge per Prenopol, revestiment polimèric

El temps d'assecat varia d'unes 4 a 6 hores entre cada capa

DADES TÈCNIQUES DE PRENOPOL, REVESTIMENT POLÍMERS

Revestiment polimčric Prenopol 9

- Aspecte: Capa superior blanca i capa inferior gris
- Densitat: 1.35
- Contingut sòlids: >64%
- Cobertura: 2.5 - 3.5 Kg/m2
- Gruix de la pel·lícula seca: 1.25 - 1.5 mm
- Temperatura mínima d'aplicació: > 5ºC
- Estabilitat a la calor (ASTM D2939): > 120C
- Flexibilitat al fred (ASTM D522): -30C
- Resistència a la tracció (ASTM D412): > 1.6 Mpa
- Elongació a la ruptura (ASTM D412): > 500%
- Resistència a l'aigua estancada (ASTM D2939): Òptim
- Resistència a la pressió de l'aigua (DIN 52123): > 0.5 atm, 24h
- Resistència al trencament (ASTM D624): > 130N/cm
- Reflexió solar (ASTM D1549): > 80%
- Emissió d'infrarojos (ASTM C1371): > 85%
- Resistència als UV (ASTM D4799): Resistent a la UV ia la influència de l'oxigen i l'ozó
- Adherència (ASTM C794): Excel·lent per membranes bituminoses, alumini, betum, etc.
- Atac bacterià (ASTM G21): Òptima.

EMBALATGE DE PRENOPOL, REVESTIMENT POLÍMERS

Revestiment polimčric Prenopol 10

Prenopol, revestiment polimèric, està disponible en els següents formats:

- Bidó de 5 kg
- Bidó de 22 kg

Cada color es subministra en bidons separats.

Emmagatzemar en zona coberta, evitant la llum directa del sol. Protegir de temperatures extremes.

Sol·liciti informació sense compromís sobre
Prenopol, Revestiment polimèric
Revestiment polimčric Prenopol 11

IMREPOL SL

C/Ecuador, nş 1 edifici l’Espill 2n 1Ş ·  Granollers · Barcelona
Tel. +34 938 793 921 · Fax. +34 938 793 924

Directori d'Obra civil

Directori d'Edificació

Directori de Productes