Et truquem
     
Impermeabilitzant betúm-polimèric Prenolastic 1

Prenolastic®.

Impermeabilitzant betum-polimèric

Impermeabilitzant betúm-polimèric Prenolastic 2 Impermeabilitzant betúm-polimèric Prenolastic 3

Es troba a: Imrepol > Prenolastic, Impermeabilitzant betum-polimèric

Impermeabilitzant betúm-polimèric Prenolastic 4
Descarregar fitxa
Prenolastic
Imprimir fitxa
Prenoalstic

Prenolastic®
Impermeabilitzant a base d'una dispersió de betum-polimèric d'aplicació en fred

CARACTERÍSTIQUES

Impermeabilitzant betúm-polimèric Prenolastic 5

Impermeabilitzant betum-polimèric

És una pasta cremosa de color negre-marró, a base de betums asfàltics modificats amb cloroprè per donar-li al producte major elasticitat i resistència a l'envelliment atmosfèric.

Un cop aplicat, forma un film en forma de membrana continuada, amb un elevat mòdul d'elasticitat, alta resistència a la tracció i allargament al trencament..

És inodor, no és inflamable ni tòxic, s'adhereix totalment sobre els materials normals de construcció com formigó, morter, maó, pedra, fibrociment, així com superfícies metàl.liques.


Com que és un asfalt modificat amb cloroprè, resisteix a les temperatures extremes tant al fred com a la calor, evitant el esquarterament a baixes temperatures, així com el degoteig per temperatures elevades a l'estiu.

Un cop aplicat, PRENOLASTIC romana sense deteriorar-se, sense esquerdar-se i sense deixar de ser impermeable. PRENOLASTIC, s'aplica com una membrana contínua, forta i elàstica sobre qualsevol superfície encara que estiguin humides, impermeabilitzar tot, ranures, forats i esquerdes.

Impermeabilitzar amb PRENOLASTIC és tan fàcil com escombrar.

CARACTERÍSTIQUES FÍSIC-QUÍMIQUES

Impermeabilitzant betúm-polimèric Prenolastic 6

Contingut en sòlid: 58%
Densitat: a 25ºC es de 900 Kg/m3
Viscositat: a 25ºC va de 25 a 27.000 mPas (LVH/3rpm)
Assaig adherència (ASTM D 4541): 2,3 Kg/cm2
Resistència a la tracció (UNE 53.413 ap. 4.5): 1,6 Kg/cm2
Allargament al trencament (UNE 53.413 ap. 4.5): 303%
Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE 53.358 ap. 3.12): transpirable
Impermeabilitat a l'aigua (NF T 30.701): total
Plegabilitat a baixa temperatura (UNE 104.281/6-4): molt bona sense esquerdament

Envelliment artificial accelerat (UNE 53.104). (Després de 1.000 hores)
Resistència a la tracció: 2,1 Kg/cm2
Allargament al trencament: 199%

APLICACIONS

Impermeabilitzant betúm-polimèric Prenolastic 7

Impermeabilització de terrasses, impermeabilització de teulades i cobertes d'edificis, impermeabilització de jardineres, impermeabilització de murs verticals, com mitgeres, impermeabilització de fonaments, construcció d'obres públiques, igual que llocs humits com banys, dutxes, soterranis, doncs PRENOLASTIC, impermeabilitzant betum-polimèric, es pot aplicar sobre tota superfície que hagi de ser impermeabilitzada.

FORMA D'APLICACIÓ DE PRENOLASTIC, IMPERMEABILITZANT BETUM-POLÍMERS

Impermeabilitzant betúm-polimèric Prenolastic 8

La superfície sobre la qual s'ha d'aplicar PRENOLASTIC, ha d'estar neta i lliure de pols i materials solts. No importa en canvi que tingui humitat.

L'aplicació de PRENOLASTIC, impermeabilitzant betum-polimèric, es fa manualment mitjançant, brotxa, corró de llana de pèl curt, llana o rastres amb perfil de goma; mecànicament mitjançant polvoritzadors d'elevat rendiment tipus Air-Less.

Diluir PRENOLASTIC amb aigua, incorporant-le bé per agitació i aplicar-ho inicialment sobre superfícies poroses i humides, abans de fer aplicacions successives del producte sense diluir, la proporció convenient d'aigua varia segons la porositat del substrat, des de el 10 al 50 per cent. En superfícies poroses seques i amb restes de pols, s'haurà de donar una primera mà d'imprimació, abans de procedir a l'aplicació definitiva.

L'aplicació de PRENOLASTIC, és així de fàcil, introduïu simplement la brotxa i pinti, PRENOLASTIC ho impermeabilitzarà tot d'una pinzellada.

Aplicar l'ordre d'1 a 1,5 kg. de PRENOLASTIC per m2. en cadascuna de les dues mans, intercalant entre ambdues una làmina de geotèxtil PRENO 20.

L'assecatge es produeix per evaporació de l'aigua, per això depèn en gran part de les condicions ambientals d'humitat i temperatura. A l'estiu pot estimar-se que s'aconsegueix l'assecatge en poques hores, necessitant més temps a l'hivern.

La neteja de mans i instrumental pot fer-se amb aigua mentre el producte no s'hagi assecat. Un cop sec cal recórrer a dissolvents com Biodisol, gas-oil, petroli, etc.

PRESENTACIÓ

Impermeabilitzant betúm-polimèric Prenolastic 9

En bidons de 25 kg.

RENDIMENT DE PRENOLASTIC, IMPERMEABILITZANT BETUM-POLÍMERS

Impermeabilitzant betúm-polimèric Prenolastic 10

Variable segons la porositat i nombre de capes. Com orientació 200 grs. Per m2 en imprimació i 1 a 1,5 Kg en cadascuna de les dues capes successives.

En paràmetres verticals recomanem 1 a 2 kg/m2 en 2 capes i en els horitzontals o poc inclinats, 2 o 3 kg/m2 en 2 capes.

Sol·liciti informació sense compromís sobre
Prenolastic, Impermeabilitzant betum-polimèric
Impermeabilitzant betúm-polimèric Prenolastic 11

IMREPOL SL

C/Ecuador, nº 1 edifici l’Espill 2n 1ª ·  Granollers · Barcelona
Tel. +34 938 793 921 · Fax. +34 938 793 924

Directori d'Obra civil

Directori d'Edificació

Directori de Productes