Et truquem
     
Impermeabilització permanent Prenosil 1

Prenosil®

Impermeabilització permanent

Impermeabilització permanent Prenosil 2 Impermeabilització permanent Prenosil 3

Es troba a: Imrepol > Prenosil Impermeabilització permanent

Impermeabilització permanent Prenosil 4
Descarregar fitxa
Prenosil
Imprimir fitxa
Prenosil

Prenosil®
Sistemes de impermeablització permanents

PRESENTACIÓ

Impermeabilització permanent Prenosil 5

Impermeabilització permanent

PRENOSIL és un producte impermeabilitzant, presentat en forma líquida, d'aplicació simple i que actua per reacció química amb el Calci contingut en els suports tratats.

El tractament de mineralització és permanent i no està sotmès a desgast o envelliment de cap tipus, la seva durada és il·limitada, depenent només de la durada del suport tractat.

IMPERMEABILITZACIÓ PERMANENT PRENOSIL

Impermeabilització permanent Prenosil 6

En dipòsits: sitges, piscines, fosses d'ascensor, soterranis, canals i túnels. Actuant des de l'interior de la construcció o des de la cara exterior indistintament.

Tractament de façanes i cobertes planes, voltes i paviments.

BARRERA QUÍMICA DE PRENOSIL, IMPERMEABILITZACIÓ PERMANENT

Impermeabilització permanent Prenosil 7

Eliminació definitiva d'humitats ascendents per remuntador capil·lar en murs i cimentacions mitjançant el sistema de perforació de forats.

UNIÓ DE FORMIGONS

Impermeabilització permanent Prenosil 8

La reacció química amb el Calci contingut en el formigó forma partícules de Silicat Càlcic amb elements comuns al formigó fresc i al vell, amb el que es creen enllaços moleculars amb suficient resistència per assegurar un correcte enllaç de forma econòmica, segura y duradora.

FORMACIÓ DE PAVIMENTS AMB PRENOSIL, IMPERMEABILITZACIÓ PERMANENT

Impermeabilització permanent Prenosil 9

La reacció química amb el Calci contingut en el formigó forma partícules de Silicat càlcic amb elements comuns al formigó fresc i el vell, de manera que es creen enllaços moleculars amb suficient resistència per assegurar un correcte enllaç de forma econòmica, segura i duradora.

RESTAURACIÓ DE PEDRA NATURAL AMB PRENOSIL, IMPERMEABILITZACIÓ PERMANENT

Impermeabilització permanent Prenosil 10

La utilització de PRENOSIL, impermeabilització permanent, està completament indicada en els tractaments de consolidació i regeneració de pedra natural, molt especialment en les roques calcàries i en els gresos sedimentàris.

Aplicat amb la dilució adequada, a brotxa o per polvorització, el PRENOSIL, impermeabilització permanent, actua eficaçment en la prevenció i esterilització de la lepra biològica i com a protecció contra l'atac de sulfurs atmosfèrics en edificis artístics i monuments.

EXPLICACIÓ DEL PRODUCTE PRENOSIL, IMPERMEABILITZACIÓ PERMANENT

Impermeabilització permanent Prenosil 11

PRENOSIL, impermeabilització permanent, és un compost químic dissenyat per la seva utilització sobre tot tipus de materials per simple polvorització o aplicació a brotxa.

Les superfícies a tractar per impermeabilització permanent han d'humitejar-se amb aigua fins a la seva saturació i seguidament aplicar una mà de PRENOSIL.

Es produeix una reacció química gairebé instantània, en la qual intervenen el Calci contingut en el suport, l'aigua que aporta oxigen i hidrogen i el mateix PRENOSIL, impermeabilització permanent, que actua com a catalitzador i que aporta altres elements a la reacció.

Aquests elements, es combinen i es transformen en cristalls de Silicat càlcic que ocupen els espais buits i taponen els porus i conductes capil·lars, obturadors i tallant la filtració de l'aigua.

Tot i ser un tractament de superfície, PRENOSIL actua en profunditat, efectuant una reacció en cadena que es desplaça a través del mur tractat, sempre en direcció a l'aigua, podent arribar a profunditats superiors als deu centímetres, i suportar pressions d'aigua de 2 kg./cm2. equivalents a la pressió exercida per vint tones d'aigua per metre quadrat de superfície.

PROPIETATS DE PRENOSIL, IMPERMEABILITZACIÓ PERMANENT

Impermeabilització permanent Prenosil 12
 • Efectivitat instantània del tractament impermeabilitzant.
 • Durada pràcticament il·limitada. Exempt d'envelliment.
 • Atòxic. Utilitzable en la indústria alimentària.
 • No ataca el ferro ni l'acer. No és corrosiu ni inflamable.
 • Es subministra altament concentrat, pot ser diluït utilitzant aigua potable.
 • Exempt de caducitat. Es conserva en el seu envàs d'origen per temps indefinit.
 • Augmenta les resistències a Flexo-Compressió i al desgast per fregament a la superfícies tractades.
 • Augmenta la resistència a agressius químics i als xocs tèrmics.
 • Transpirable, les superfícies segueixen sent permeables al vapor d'aigua.
 • Resistent a pressions d'aigua superiors a 2 kg / cm. (20 Tm/m2).

FORMA D'APLICACIÓ DE PRENOSIL, IMPERMEABILITZACIÓ PERMANENT

Impermeabilització permanent Prenosil 13
 • Mullar abundantment amb aigua totes les superfícies a tractar per aconseguir una perfecta impermeabilització permanent.
 • Sanejar esquerdes i coqueres, eliminar revestiments en mal estat i tractar amb PRENOSIL i ciment en pols l'interior de les esquerdes.
 • Aplicar una mà de PRENOSIL a brotxa o per polvoritzador a baixa pressió preferiblement amb pistola Air-Less o manual.
 • Aplicar una capa de lletada de ciment, o bé, refregar ciment en pols en tota la superfície amb ajuda d'un raspall de pèl dur.
 • Aplicar una segona capa de PRENOSIL.
 • A la junta sòl-paret, obrir una frega de 6-8 cm. de profunditat en angle de 45 ° i 2-3 cm. d'amplada.
 • Tractar l'interior de la zona amb PRENOSIL i ciment en pols i tornar a tapar amb morter convencional acabant en forma de mitja canya.

BARRERA CONTRA HUMITAT ASCENDENT

Impermeabilització permanent Prenosil 14
 • Eliminar els esquerdejats i lluïts de guix a la zona afectada per humitat.
 • Perforar a la base del mur una doble filada de trepants, aprofundint fins a uns 10-15 cm. de la cara oposada del mur, sense arribar a travessar-lo.
 • El diàmetre dels forats ha de ser de 25 a 30 mm. amb una separació entre ells d'uns 15 cm. i una inclinació de 30-45 graus respecte al mur.
 • Omplir els forats amb aigua i deixar que sigui absorbida pel mur.
 • Omplir de nou amb PRENOSIL diversos cops fins que els forats no absorbeixen més producte.

La zona compresa entre les dues files de forats queda cristal·litzada i forma una barrera infranquejable per a les humides de capilaritat, aconseguint una excel·lent impermeabilització permanent.

Els forats es tornen a taponar amb morter convencional.

Es recomana un període d'assecat prudencial abans de lliscar i pintar de nou.

BARRERA CONTRA HUMITATS DE CAPILARIDAD

Impermeabilització permanent Prenosil 15
 • Perforar forats en doble filada amb inclinació de 30 o 40Q i una separació de 15 cm. entre cada un.

 • Omplir diverses vegades amb PRENOSIL fins saturació. És a dir, fins que els forats estiguin plens durant diverses hores.

 • Taponar els orificis amb morter convencional i arrebossar de nou.

Impermeabilització permanent Prenosil 16

TRACTAMENT IMPERMEABILITZANT DE MURS

Impermeabilització permanent Prenosil 17
 • Impermeabilització per la cara exterior.
 • Impermeabilització per la cara interior.
Impermeabilització permanent Prenosil 18
Sol·liciti informació sense compromís sobre
Prenosil - impermeabilització permanent
Impermeabilització permanent Prenosil 19

IMREPOL SL

C/Ecuador, nº 1 edifici l’Espill 2n 1ª ·  Granollers · Barcelona
Tel. +34 938 793 921 · Fax. +34 938 793 924

Directori d'Obra civil

Directori d'Edificació

Directori de Productes