Et truquem
     
Limpieza y desincrustante Prenopril 1

Prenopril®.

Neteja i desincrustant

Limpieza y desincrustante Prenopril 2 Limpieza y desincrustante Prenopril 3

Es troba a: Imrepol > Prenopril, Neteja i desincrustant

Limpieza y desincrustante Prenopril 4
Descarregar fitxa
Prenopril
Imprimir fitxa
Prenopril

Prenopril®
Neteja de façanes i desincrustant d'obres noves

PRESENTACIÓ

Limpieza y desincrustante Prenopril 5

Prenopril, neteja i desincrustant

PRENOPRIL és un producte químic desincrustant de ciment i sals a base d'acids inorgànics

MANERA D'UTILITZACIÓ

Limpieza y desincrustante Prenopril 6

Prenopril, neteja i desincrustant

Aplicar una capa contínua de PRENOPRIL sobre la superfície a tractar, fent servir brotxa de fibra sintètica, escombretes o equip d'aspersió. Deixar que penetri durant 10 minuts com a màxim. Tot seguit netejar les superfícies amb abundant aigua.

La concentració de PRENOPRIL es pot variar afegint aigua neta, segons la brutícia o contaminació a eliminar.

Evitar el contacte amb la pell, roba, etc.

En cas d'esquitxades aclarir amb aigua abundant les parts afectades.

APLICACIONS DE PRENOPRIL, NETEJA I DESINCRUSTANT

Limpieza y desincrustante Prenopril 7
  • Elimina capes de ciment en superfícies metàl.liques (xapes, encofrat, camions, formigoneres, etc.).
  • Elimina capes de ciment sobre maons o rajoleta.
  • Torna el color original en sòls i façanes de rajola i formigó.
  • Neteja i emblanquiment de sòls llisos i lliscants.
  • Neteja de pica i cubetes de porcellana, així com de materials similars.
  • Eliminació de l'òxid i de la corrosió dels oleoductes i dels dipòsits d'emmagatzematge.
  • Aflorament de sals sobre les façanes d'obra-vista.
  • Lletades de ciment en els acabats de les obres.
  • Taques de ciment, etc.
Sol·liciti informació sense compromís sobre
Prenopril, neteja i desincrustant
Limpieza y desincrustante Prenopril 8

IMREPOL SL

C/Ecuador, nº 1 edifici l’Espill 2n 1ª ·  Granollers · Barcelona
Tel. +34 938 793 921 · Fax. +34 938 793 924

Directori d'Obra civil

Directori d'Edificació

Directori de Productes