Et truquem
     
Asfalt - resina preparat Preno - asfalt 1

Preno - asfalt®.

Asfalt - resina preparat

Asfalt - resina preparat Preno - asfalt 2 Asfalt - resina preparat Preno - asfalt 3

Es troba a: Imrepol > Preno - asfalt, asfalt - resina preparat

Asfalt - resina preparat Preno - asfalt 4
Descarregar fitxa
Preno - asfalt
Imprimir fitxa
Preno - asfalt

Preno - asfalt®
Asfalt - resina preparat d'aplicació en fred

DESCRIPCIÓ

Asfalt - resina preparat Preno - asfalt 5

Preno - asfalt, ASFALT - RESINA PREPARAT

Aglomerat asfàltic preparat per al seu ús d'aplicació en fred elaborat amb bitúmenes i resines indicat per a la reparació, l'acabat i retoc de carreteres, carrers, places i altres tipus de paviments, així com per l'acabat d'anivellament dels marcs de les tapes de registre després d'utilitzar el PRENO-ROUTE.

APLICACIONS

Asfalt - resina preparat Preno - asfalt 6

Preno - asfalt, asfalto - resina preparado, està especialment dissenyat per l'asfalt de petites superfícies, capa final de tanques i/o reparacions efectuades en la via pública, i també per l'acabat d'anivellament dels marcs de les tapes de registre després d'utilitzar el PRENO-ROUTE.

MANERA D'APLICACIÓ DE PRENO-ASFALT, ASFALT-RESINA PREPARAT

Asfalt - resina preparat Preno - asfalt 7

Netejar la zona a tractar deixant-la lliure de pols i materials solts.

Omplir amb Preno-asfalt, preparat d'asfalt-resina, fins aconseguir una capa d'entre 2 i 5 cm. (dependrà de la mesura de la zona a tractar) per sobre de la vora de la superfície a tractar.

Compactar bé amb l'ajuda d'un picó, rotlle o placa vibrant.

Espolvorejar amb una mica de pols abans de donar pas a la circulació.

En època d'altes temperatures és convenient empolvorar una mica de sorra per accelerar l'assecat.

El pas immediat de la circulació ajudarà a la compactació final.

AVANTATGES

Asfalt - resina preparat Preno - asfalt 8

El producte es serveix envasat i llest per la seva aplicació a temperatura ambient.

Pot utilitzar-se en varies vegades, evitant així el malbaratament.

Net i de fàcil aplicació, no necesita personal especialitzat.

S'adhereix sobre els materials propis d'un paviment, formigó, asfalt, etc.

Resistent a la pluja i al gel.

Asfalt - resina preparat Preno - asfalt 9
Asfalt - resina preparat Preno - asfalt 10Asfalt - resina preparat Preno - asfalt 11

PREPARAT ASFALT-RESINA. CARACTERISTIQUES

Asfalt - resina preparat Preno - asfalt 12

Barreja de graveta i roca picada.

Granulometria 2/4. Emulsió asfàltica.

Conjunt de resines.

PREPARAT ASFALT-RESINA. PRESENTACIÓ

Asfalt - resina preparat Preno - asfalt 13

En pots de 25 kg.

PREPARAT ASFALT-RESINA. RENDIMENT

Asfalt - resina preparat Preno - asfalt 14

Aproximadament 20 kg. per a 1 m2 i 1 cm. de gruix.

PREPARAT ASFALT-RESINA. CONSERVACIÓ

Asfalt - resina preparat Preno - asfalt 15

Un any emmagatzemat en el seu envas original tancat, en local cobert protegint-lo del sol i de grans variacions de temperatura.

Sol·liciti informació sense compromís sobre
Preno - asfalt, asfalt - resina preparat
Asfalt - resina preparat Preno - asfalt 16

IMREPOL SL

C/Ecuador, nº 1 edifici l’Espill 2n 1ª ·  Granollers · Barcelona
Tel. +34 938 793 921 · Fax. +34 938 793 924

Directori d'Obra civil

Directori d'Edificació

Directori de Productes