Et truquem
     
resines d'injecciˇ 1

Resines d'injecció

resines d'injecciˇ 2 resines d'injecciˇ 3

Es troba a: Obra civil > Impermeabilitzaciˇ de dipòsits > Resines d'injecció

resines d'injecciˇ 4
Descarregar fitxa
Resines
Imprimir fitxa
Resines

Resines
Material d'injecció

StekoX@ Resina de poliuretà per injecció

resines d'injecciˇ 5

Resines d'injecció

Resina d'injecció de gran qualitat i baixa viscositat per el segellament de fissures, bloquejos horitzontals i injeccions amb tub injecta.
La resina d'injecció és elàstica i pot entrar en contacte amb aigua potable (Certificats de comprobació).
Efectuar una injecció prèvia amb resina escumosa de poliuretà StekoX@ per aigües amb pressió i/o corrents.

Propietats de resines d'injecció

Resina de poliuretà de dos components
Sense dissolvents
Relació de mescla 1: 1 proporció de volum
Camp de temperatures > + 5' C
Període d'aplicació 2 horas (1 I, 20°C)
Catalització StekoX@ B 14
Equip idoni Limpiador StekoX@ A i B

StekoX@ Resina escumosa de poliuretà per injecció

resines d'injecciˇ 6

Resina escumosa per injecció reactiva a la humitat per tancar fissures i fugues que es troben sota pressió i per les que passa l'aigua.
La resina escumosa per injecció forma escuma ràpidament i pot augmentar de 30 a 50 vegades el seu volum. També apta per la seva aplicació en zones d'aigua potable (Certificat de comprobació).
Per el segellament permanent es necessari la injecció posterior amb resina de poliuretà per injecció StekoX@.

Propietats

Resina escumosa de poliuretà S
Barreja 1 component
Viscositat 1200 ± 100 mPas
Camp de temperatures 0 -40°C
Període d'aplicació Reacció comença en entrar en contacte amb l'aigua
Inici de l'expansió aprox. 30 s després d'entrar en contacte amb l'aigua - Si cal, la reacció pot catalitzar-se amb stekoX@AddX.
Netejador adequat Netejador stekoX@B

StekoX@ Netejador

resines d'injecciˇ 7

Resines d'injecció. StekoX@ Netejador A

Netejador per a bombes i aparells amb gran força dissolvent. Apropiat per a totes les resines StekoX@ en estat fluit i no endurit. Dissolvent orgànic de barreja, combustible i incolor.

Resines d'injecció. StekoX@ Netejador B

Netejador amb gran força dissolvent per a desenganxar i inflar resines endurides, p.ej resines escumosas per injecció. Dissolvent orgànic, combustible i incolor.

PER TÚNELS I ENGINYERIA CIVIL SX RESINA ESCUMANT PUR

resines d'injecciˇ 8

Camps d'aplicació per a resines d'injecció

Reacciona amb l'aigua és un únic component amb el catalitzador integrat, lliure de CFC. Llest per ser utilitzat sense barrejar:

Per l'aigua sortint
Per la consolidació
Segellats de túnels
Aplicació en temperatures ambient d'entre 0 i 40°C

Dades de reacció

resines d'injecciˇ 9

Temps de reacció mesurat amb un 10% d'aigua afegida.
Si es necesari, la reacció pot ser accelerada amb el catalitzador PUR.

Les dades anteriors són de laboratori. Poden variar a la pràctica, en funció de les propietats de la pedra, la humitat, la pressió, entre altres factors.

Dades del material resines d'injecció

Densitat a 25°C 1150 ± 40 kg/m3 ColorMarró Punt Flash> 100 °C Viscositat a 5°C2900 ± 300 mPa's Viscositat a 10ºC2100 ± 200 mPa'sViscositat a 15°C1200 ± 100 mPa'sViscositat a 25°C425 ± 75 mPa's

Composició i propietats de resines d'injecció

SX Consisteix en "isocionate"modificats amb suavitzants i additius.

Aplicació per a resines d'injecció

SX reacciona amb aigua. Per aixó en els bidons oberts pot formar-se com una pell en la superfície del líquid per la reacció amb la humitat continguda en l'aire, el que no afecta en el moment d'operar.

SX s'injecta com un sol component a través de packers amb la utilització d'una bomba manual o d'un motor en les zones afectades. Quan entra en contacte amb l'aigua, la reacció escuma de forma que s'endureix. Si la zona que té que ser segellada no té aigua suficient es pot endurir la resina.

Recomendaciones per a resines d'injecció

Nosaltres recomanem emmagatzemar el producte primer a una temperatura de 15°C durant 12 hores per poder conseguir la temperatura adecuada entre 15 - 30ºC.

Precauciones amb les resines d'injecció

Protecció amb guants i ulleres, no inhalar, ...
En cas de contacte amb la pell o ulls rentar amb aigua abundant i anar a veure al metge.

Sol·liciti informació sense compromís sobre
Resines d'injecció
resines d'injecciˇ 10

IMREPOL SL

C/Ecuador, n║ 1 edifici lĺEspill 2n 1¬ ·  Granollers · Barcelona
Tel. +34 938 793 921 · Fax. +34 938 793 924

Directori d'Obra civil

Directori d'Edificació

Directori de Productes