Et truquem
     
Impermeabilitzacions per formigó Xypex Patch'n Plug 1

Xypex® Patch'n Plug.

Impermeabilitzacions per formigó

Impermeabilitzacions per formigó Xypex Patch'n Plug 2 Impermeabilitzacions per formigó Xypex Patch'n Plug 3

Es troba a: Obra civil > Impermeabilització de dipòsits > Xypex® Patch'n Plug Impermeabilitzacions per formigó

Impermeabilitzacions per formigó Xypex Patch'n Plug 4
Descarregar fitxa
Xypex Patch'n plug
Imprimir fitxa
Xypex Patch'n plug

Xypex® Patch'n Plug
Impermeablització del formigó per cristal·lització

DESCRIPCIÓ

Impermeabilitzacions per formigó Xypex Patch'n Plug 5

Xypex Patch'n, impermeabilitzacions per formigó

El XYPEX PATCH'N PLUG és un compost de ciment hidràulic per al pegat i reparacions del formigó. Especialment dissenyat, d'enduriment ràpid, que no encogeix, i d'alta resistència, el Patch'n Plug deté el flux de l'aigua en segons i s'usa per a segellar esquerdes, perforacions d'amarres de moldatges i altres defectes en el formigó. Les característiques d'alt comportament del Patch'n Plug són augmentades per la tècnica única de impermeabilització cristal·lina de Xypex.

PRESENTACIÓ

Impermeabilitzacions per formigó Xypex Patch'n Plug 6

Xypex Patch'n Plug, impermeabilitzacions per formigó, ve en envasos de 9.1 kg, de 27.2 kg i bosses de 22.7 kg.

EMMAGATZEMATGE

Impermeabilitzacions per formigó Xypex Patch'n Plug 7

El productes Xypex, impermeabilitzacions per formigó, tenen que emmagatzamar-se en lloc sec i a una temperatura mínima de 7°C. Si s'emmagatzema sota condicions apropiades, el producte es conserva per un any.

CONSUM

Impermeabilitzacions per formigó Xypex Patch'n Plug 8

Un envàs de 25 kg de Xypex Patch'n Plug, impermeabilitzacions per formigó, rendirà 0,0184 m3 de morter.

RESULTATS DE PROVES

Impermeabilitzacions per formigó Xypex Patch'n Plug 9Impermeabilitzacions per formigó Xypex Patch'n Plug 10

Nota: Les mostres es preparen amb 1 part d'aigua per 3.25 parts de pols sec quan és per volum (1 part d'aigua per 4 parts de pols sec si és per quantitat de massa). En alguns casos el temps d'enduriment va ser determinat utilitzant les agulles Gilmore.

RECOMENAT PER

Impermeabilitzacions per formigó Xypex Patch'n Plug 11

Aturar fuites o entrades d'aigua a pressió

Reparació de esquerdes en formigó

Reparació i segellat de juntes Hs/He

Ancoratges

Afegeix morters o formigons de reparació per accelerar la seva duresa

Impermeabilitzacions per formigó Xypex Patch'n Plug 12

AVANTATGES

Impermeabilitzacions per formigó Xypex Patch'n Plug 13

Només necessita barrejar-se amb aigua

Enduriment ràpid de 2 a 3 minuts amb una temperatura de 21°C

Excel·lent resistència estructural

Durable com el formigó o la maçoneria a la qual s'aplica

No conté elements metàl.lics

No s'oxida ni es deteriora

No és tòxic

Impermeabilitzacions per formigó Xypex Patch'n Plug 14

INTRUCCIONS PER TAPS

Impermeabilitzacions per formigó Xypex Patch'n Plug 15

1. Impermeabilitzacions per formigó. Preparació

Obrir la fissura o buit mitjançant cisell manual o mecànic fins a una profunditat mínima de 25 mm. Formar un forat en forma de cua d'ànec o en forma d'U, mai en V En buits o nius d'abella, remoure el material fluix fins a arribar al formigó monolític, rentar amb aigua i raspall. En el cas de chicots de ferro de lligams, tallar els mateixos 2 cm dins del formigó. Rentar i humitejar bé.

2. Impermeabilitzacions per formigó. Mescla

Barrejar 3,5 parts de Xypex Patch'n Plug amb 1 part d'aigua, fins aconseguir consistència de massilla. No barrejar més del que es pugui utilitzar en 3 minuts. Per millors resultats la temperatura de l'aigua ha de ser de 21°C.

3. Impermeabilitzacions per formigó. Taponament

Forçar el material a la cavitat preparada i pressionar fortament fins que la barreja estigui dura. En el cas del segellat de esquerdes, comenci per la part superior i avanci cap avall. Quan hi hagi sortida d'aigua a pressió, formi la massilla amb guants de goma i esperi fins que aquesta estigui gairebé dura abans de posar-la en la sortida d'aigua, després premeu fortament la massilla fins que hagi endurit completament (3 min.).

Impermeabilitzacions per formigó. Segellat contra flux d'aigua alt

Quan hi ha un volum de flux alt degut a pressió hidrostàtica s'haurà de procedir de la següent manera. Amb cisell manual o mecànic obrir una cavitat en el sector afectat per canalitzar l'aigua per allà.

a) Inserir a la cavitat un tros de tub, i segellar-lo voltant amb Xypex Patch'n Plug, impermeabilitzacions per formigó, forçant l'aigua a fluir pel mateix. Això alleujarà la pressió als voltants permetent el pegats del formigó. Reparar la zona afectada des dels extrems cap al tub de drenatge. Esperar 24hs per al seu enduriment.

b) Remoure el tub de drenatge i pegar el buit. Si cal, reduir el flux d'aigua inserint llana d'acer o un tap de fusta abans de procedir al segellat final amb Patch'n Plug, impermeabilitzacions per formigó.

SERVEI TÈCNIC DE XIPEX PATCH'N PLUG, IMPERMEABILITZACIONS PER
FORMIGÓ

Impermeabilitzacions per formigó Xypex Patch'n Plug 16

Per major informació tècnica mètodes alternatius d'aplicació o informació relacionada amb la compatiblitat del tractament Xypex amb altres productes o tecnologíes, contactin al Departament Tècnic de Xypex Chemical Corporation o el seu representant Xypex local.

INFORMACIÓ SOBRE CURES PERSONALS

Impermeabilitzacions per formigó Xypex Patch'n Plug 17

Xypex és alcalí. Com pols o mescla cementícea, Xypex pot causar irritació de la pell o dels ulls. Les instruccions per al tractament d'aquestes condicions s'exposen en forma clara en tots els envasos i empaquetatges Xypex. El fabricant manté al dia unes Fulles d'Informació sobre la Seguretat del Material (MSDS) per a tots els productes. Cada full conté informació sobre la salut i seguretat per a la protecció dels seus empleats i clients. El fabricant recomana que contacti a Xypex Chemical Corporation o el seu representant Xypex local per obtenir còpies d'aquestes fulles abans d'emmagatzemar o utilitzar el producte.

GARANTIA DE XYPEX PATCH'N PLUG, IMPERMEABILITZACIONS PER FORMIGÓ

Impermeabilitzacions per formigó Xypex Patch'n Plug 18

El fabricant garanteix que els seus productes estan lliures de defectes i són consistents amb la seva alta qualitat normal. Si es demostra que alguns dels productes són defectuosos, la responsabilitat del fabricant es limita a la reposició del producte franc en fàbrica. El fabricant no garanteix la viabilitat del producte per un propòsit particular i aquesta garantia substitueix qualsevol altra garantia expressa o implícita. L'usuari determinarà la viabilitat del producte per al seu ús i assumeix tots els riscos i responsabilitats en connexió amb això.

Sol·liciti informació sense compromís sobre
Xypex Patch'n Plug Impermeabilitzacions per formigó
Impermeabilitzacions per formigó Xypex Patch'n Plug 19

IMREPOL SL

C/Ecuador, nş 1 edifici l’Espill 2n 1Ş ·  Granollers · Barcelona
Tel. +34 938 793 921 · Fax. +34 938 793 924

Directori d'Obra civil

Directori d'Edificació

Directori de Productes