Et truquem
     
Impermeabilitzant formigó Xypex Concentrat 1

Xypex® Concentrat.

Impermeabilitzant formigó

Impermeabilitzant formigó Xypex Concentrat 2 Impermeabilitzant formigó Xypex Concentrat 3

Es troba a: Edificació > Impermeabilització de murs pantalla > Xypex® Concentrat Impermeabilitzant formigó

Impermeabilitzant formigó Xypex Concentrat 4
Descarregar fitxa
Xypex Concentrat
Imprimir fitxa
Xypex Concentrat

Xypex® Concentrat
Impermeablització del formigó per cristal·lització

DESCRIPCIÓ

Impermeabilitzant formigó Xypex Concentrat 5

Xypex Concentrat, Impermeabilitzant formigó

Xypex és un tractament químic únic per a la impermeabilització, protecció i reparació del formigó. XYPEX CONCENTRAT és el producte químic més actiu dins del Sistema de Impermeabilització Cristal·lina de Xypex. Barrejat amb aigua, aquesta pols de color gris s'aplica com una lletada cimentícea sobre la superfície de formigó, ja sigui sota terra, com una sola mà o com la primera de dues mans. També pot ser barrejat en forma de "Dry-Pac" per omplir franges de segellat en les juntes de construcció o per a la reparació d'esquerdes i buits. Xypex prevé la penetració d'aigua i altres líquids en qualsevol direcció per la formació de cristalls no solubles a partir d'una reacció catalítica, segellant els capil·lars i porus del formigó i materials de bases cimentíceas.

PRESENTACIÓ

Impermeabilitzant formigó Xypex Concentrat 6

Xypex Concentrat ve en envasos de 9.1 kg, de 27. 2 kg i bosses de 22.7 kg.

EMMAGATZEMATGE

Impermeabilitzant formigó Xypex Concentrat 7

Els productes Xypex s'han d'emmagatzemar en lloc sec i ha una temperatura mínima de 7 °C. Si s'emmagatzema sota condicions apropiades, el producte es conserva per un any.

CONSUM

Impermeabilitzant formigó Xypex Concentrat 8

Per a les superfícies de condicions normals, l'àrea de cobertura per a cada aplicació de Xypex és de 0.65-0.8 kg/m2.

RESULTATS DE PROVES

Impermeabilitzant formigó Xypex Concentrat 9

Permeabilitat

Cos d'Enginyers de l'Exèrcit dels EUA (USACE) CRD C48-73 "Permeabilitat del Formigó" Pacific Testing Labs, Seattle, EUA.

Mostres de formigó tractades amb Xypex de 51 mm de gruix, amb una resistència de 2,000 psi (13/08 Kpa) van ser sotmeses a una pressió hidrostàtica de 175 psi (1.2 Kpa) el límit de l'equip de prova. Mentre que les mostres sense tractament van mostrar una substancial filtració, les mostres tractades amb Xypex (com a resultat del procés de cristal·lització) es van segellar en forma total i no es va detectar una filtració mesurable.

DIN 1048 "Impermeabilitat del Formigó a l'Aigua" Bautest Corporació de Recerca i Proves de Materials de Construcció, Augsburg, Alemanya

Mostres de 20 cm de formigó tractades amb Xypex van ser sotmeses a una prova de pressió de fins a 7 bars (una càrrega hidrostàtica de 70 m/230 ft) durant 24 hores per determinar la impermeabilitat a l'aigua. Mentre els espècimens de referència van mostrar una penetració de l'aigua de fins a una profunditat de 92 mm, les mostres tractades amb Xypex presentaven una penetració d'aigua de zero (0) fins a una mitjana de 4 mm.

ÓNORM B 3303 "Impermeabilitat del Formigó a l'Aigua" Technologisches Gerwerbemuseum, Educació Tècnica Superior i Institut de Recerca Federal, Viena, Àustria

Mostres de formigó tractades amb Xypex van ser sotmeses a una prova de pressió de fins a una màxim de 7 bars (una càrrega hidrostàtica de 70 m/230 ft) durant 10 dies. Les proves van revelar per al cas de les mostres sense tractament una penetració d'aigua de 25 mi, mentre que aquelles tractades amb Xypex mostrar una penetració de 0 mi. Els espècimens de la prova es van trencar i es va observar que en les proves sense tractament una penetració d'aigua de fins a una profunditat de 15 mm, mentre que les mostres tractades amb Xypex no van mostrar una penetració mesurable de l'aigua.

CSN 1209/1321 "Impermeabilitat i Resistència a l'Aigua a Pressió" Institut d'Enginyeria Civil, Tecnologia i d'Assaigs, Bratislava, República d'Eslovàquia

Mostres de formigó tractades amb Xypex i sense tractament van ser exposades a una pressió de 1.2 Kpa per determinar la permeabilitat a l'aigua. Els resultats van mostrar que les mostres tractades amb Xypex proporcionar una efectiva protecció contra la pressió hidrostàtica de l'aigua. Les mostres tractades i sense tractaments també van ser exposades al guarapo del ensitjament ja diversos productes del petroli (oli dièsel, oli per transformadors, gasolina, entre d'altres) a 14 Kpa per 28 dies. Les mostres tractades amb Xypex van reduir en forma dramàtica la penetració d'aquestes solucions.

Resistència química

ASTM C 267-77 "Resistència Química de Morters" Pacific Testing Labs, Seattle, EUA

RECOMENAT PER

Impermeabilitzant formigó Xypex Concentrat 10

Reservoris, Preses

Plantes de Tractament d'Aigua Potable i Aigües cloacals o servides

Cambres Subterrànies

Estructures Secundaries de Contenció

Fonamentacions

Túnels i Sistemes de Subterranis

Piscines

Estructures per Estacionaments

Murs Subterranis

Impermeabilitzant formigó Xypex Concentrat 11

AVANTATGES

Impermeabilitzant formigó Xypex Concentrat 12

Resisteix pressions hidrostàtiques extremes

Es converteix en part integral del substrat

Pot segellar esquerdes fins a 0,4 mm

Permet que el formigó respiri

Altament resistent a les substàncies agressives

No és tòxic

No necessita d'una superfície seca

No es pot perforar, esquinçar, o desfer-se en les juntes

No necessita de costoses imprimacions ni anivellaments de la superfície abans de la seva aplicació

No necessita que es segellin, polexin i acabin les juntes a les cantonades, vores o entre les membranes

Pot aplicar-se pel costat positiu o negatiu de la superfície del formigó

No necessita protecció durant el farcit o la col.locació del ferro, malla de filferro o altres materials

Més econòmic que altres mètodes

No es deteriora

És permanent

Impermeabilitzant formigó Xypex Concentrat 13

Els cilindres tractats amb Xypex i aquells sense tractament van ser exposats a àcid clorhídric, soda càustica, toluè, oli mineral, etilenglicol, clor per a piscines, i oli hidràulic i altres productes químics. Els resultats van indicar que l'exposició als químics no va tenir efecte perjudicial sobre la superfície amb Xypex. Les proves realitzades després de l'exposició als químics van mesurar, de mitjana, una resistència compressiva 17% major en els espècimens tractats amb Xypex quan comparats amb els espècimens sense tractament.

Informe Tècnic "Resistència al Atac del Àcid" de la Universitat Iwata, Tòquio, Japó

Els morters tractats amb Xypex i aquells sense tractament van ser mesurats per determinar la seva resistència als àcids després d'estar exposats a una solució al 5% de H2S04 durant 100 dies. Xypex va suprimir l'erosió al formigó en 1/8 amb relació a les mostres de referència.

Durabilitat als cicles de congelació/descongelació

ASTM C 672 "Mètodes de Proves Estàndard per a la Mesura a escala de la Resistència de les Superfícies de Formigó exposades a agents químics de Desgel" Twin City Testing Lab, St. Paúl, EUA

Les mostres tractades amb Xypex restringir la concentració dels ions de clorur per sota del nivell necessari per promoure la corrosió electrolítica de l'acer de reforç. L'examen visual dels panells sense tractament, després de 50 cicles de congelació/descongelació, va mostrar un augment substancial en el deteriorament de la superfície en comparació amb les mostres tractades amb Xypex.

JIS A 6204 "Congelació / Descongelació del Formigó" Centre de Proves del Japó per als Materials de Construcció, Tòquio, Japó.

Es va mesurar la freqüència ressonant en les mostres de formigó sense tractament i amb tractament Xypex a través de 435 cicles de congelació / descongelació. En el cicle 204, les mostres tractades amb Xypex mostrar una durabilitat relativa de 196% en comparació amb el 90% per a les mostres de referència sense tractament. En el cicle 435, les mostres tractades amb Xypex mostrar una durabilitat relativa del 91% en comparació amb el 78% de les mostres de referència sense tractament.

Contacte amb aigua potable

NSF 61 "Component del Sistema d'Aigua Potable - Efectes sobre la Salut" NSF International, Ann Arbor, EUA.

Les proves d'exposició a l'aigua potable en contacte amb les mostres tractades amb Xypex no van indicar efecte perjudicial algun.

Resistència a la radiació


Norma No. N69 dels EUA "Revestiments Protectors per a la Indústria Nuclear" Pacific Testing Labs, Seattle, EUA


Després d'una exposició a 5.76 x 104 rads de radiació gamma, el material amb tractament Xypex no va revelar efecte perjudicial algun.

PROCEDIMENTS PER A L'APLICACIÓ

Impermeabilitzant formigó Xypex Concentrat 14

1. Preparació de la superfície

Les superfícies de formigó a ser tractades han d'estar netes i lliures de pel lícules, pintura, recobriments, brutícia o qualsevol altra substància forana. Per al tractament amb Xypex, impermeabilitzant formigó, les superfícies han de tenir un sistema capil·lar porós per proporcionar control de la succió. Si la superfície és molt llisa (causades per encofrar d'acer) o coberta amb oli desmotllant, o qualsevol altra substància forana, el formigó ha de netejar-se per raig de sorra o d'aigua, o ha de atacar-se amb àcid muriàtic (HCL).

2. Reparació estructural

Tallar o picar esquerdes, juntes fredes o de construcció i altres defectes estructurals a una profunditat de 35 mm i una amplada de 25 mm. Apliqui amb brotxa una mà de Xypex Concentrat com s'indiquen en els passos 5 i 6 i deixi endurir per 10 minuts. Ompliu amb Dry-Pac la ranura comprimint amb força utilitzant un martell i un tros de fusta. Dry-Pac es prepara en mesclar sis parts de Xypex Concentrat en pols amb una part d'aigua. La consistència d'aquesta barreja ha de ser seca i grumollosa.

Nota: Per combatre el flux directe d'aigua (filtració) o quan observi la presència d'excés d'humitat a causa de la percolació, utilitzeu Xypex Patch'n Plug, després Xypex Dry-Pac seguit d'una mà d'Xypex Concentrat. (Per instruccions més detallades, si us plau llegiu el Manual d'Especificacions i Aplicacions de Xypex). Per juntes d'expansió o esquerdes amb moviment crònic s'han d'utilitzar materials flexibles.

3. Humectació del formigó

Xypex requereix un substrat saturat i una superfície humida. Les superfícies de formigó han de saturar-se completament amb aigua neta abans de l'aplicació per així assegurar el creixement de la formació cristallina en els porus profunds del formigó i ajudar a una curació apropiada del tractament. Remoure l'excés d'aigua a la superfície abans de l'aplicació. Humitegeu la superfície del formigó novament si s'asseca abans de l'aplicació.

4. Barreja per lletada

Barregi la pols Xypex amb aigua neta fins a aconseguir una consistència cremosa utilitzant les següents proporcions:

Per Aplicació amb Brotxa
0.65 -0.8 kg/m2
5 parts de pols amb 2 parts d'aigua
1.0 kg/m2
3 parts de pols amb 1 part d'aigua

Per Aplicació amb Ruixador (Spray)
0.65 -0.8 kg/m2
5 parts de pols amb 3 parts d'aigua
(La proporció pot variar d'acord amb el tipus d'equip)
No barregi més material del que es pugui aplicar en 20 minuts. Si la barreja comença a endurir abans de ser aplicada, agítil vigorosament. No afegiu més aigua. Protegeixi les mans utilitzant guants de goma.

5. Aplicació de xypex

Apliqui Xypex, impermeabilitzant formigó, amb una brotxa de niló semi dura, una escombra (per superfícies horitzontals de gran mida) o un equip pulveritzador especialitzat. El revestiment ha d'aplicar-se de forma uniforme i amb un gruix no major de 1.25 mm. Si es necessita aplicar una segona má (Xypex Concentrat o Xypex Modificat), aquesta es té que fer quan la primera má estigui endurit però que encara estigui fresca o verda (menys de 48 hores). Si la superfície s'ha assecat entre mans, s'ha d'humitejar lleugerament amb aigua. El tractament Xypex no ha d'aplicar-se sota pluja o quan la temperatura de l'ambient estigui per sota dels 4°C. Per l'ús de l'equip pulveritzador recomenat, contacti a Xypex Chemical Corporation o al seu distribuidor Xypex més a prop.

6. Curat

Per al curat del tractament Xypex, impermeabilitzant formigó, s'ha de ruixar lleugerament amb aigua neta. El curat ha de començar tan aviat s'adormi la barreja al punt que no es faci malbé amb el ruixat fi d'aigua. Sota condicions normals, és suficient ruixar les superfícies tractades amb Xypex tres vegades al dia per dos o tres dies. En climes molt calorosos o àrids, cal ruixar amb més freqüència. Durant el període de curació, les aplicacions del tractament han de protegir-se contra la pluja, gelada, vent, l'acumulació d'aigua, i de temperatures per sota dels 2 º C per un període no menor de 48 hores. Si s'utilitzen folres de plàstic com a protecció, aquests han d'estar colocats a una distància tal que permeti que la capa respiri. Per certes aplicacions, es pot utilitzar Xypex Gamma Cure en lloc del curat amb aigua (consulti amb Xypex Chemical Corporation o el seu distribuïdor Xypex més proper).

Nota: Per a les estructures de formigó que emmagatzemin o continguin líquids (per ex., Preses, piscines, tancs, cisternes, etc.), El tractament Xypex ha de curar-se per tres dies i deixar que s'adormi per 12 dies abans d'omplir l'estructura amb aigua.

SERVEI TÈCNIC

Impermeabilitzant formigó Xypex Concentrat 15

Per a major informació tècnica, metòdes alternatius d'aplicació o informació relacionada amb la compatibilitat del tractament Xypex amb altres productes o tecnologies, contactin al Departament Tècnic de Xypex Chemical Corporation o al seu representant Xypex local.

INFORMACIÓ SOBRE CURES PERSONALS

Impermeabilitzant formigó Xypex Concentrat 16

Xypex és alcalí. Com pols o barreja cimenticea, Xipex pot causar irritació de la pell o dels ulls. Les instruccions per el tractament d'aquestes condicions s'exposen en forma clara en tots els seus envasos i paquets Xypex. El fabricant manté al dia unes Fulles de Informació sobre la Seguretat del Material (MSDS) per tots els productes. Cada fulla contè informació sobre la salut i seguretat per la protecció dels seus empleats i clients. El fabricant recomana que contacti a Xypex Chemical Corporation o al seu representant Xypex local per obtenir copies d'aquestes fulles abans d'emmagatzemar o utilitzar el producte.

GARANTIA

Impermeabilitzant formigó Xypex Concentrat 17

El fabricant garanteix que els seus productes estan lliures de defectes i són consistents amb la seva alta qualitat normal. Si es demostra que alguns dels productes són defectuosos, la responsabilitat del fabricant és límita a la reposició del producte franc en fàbrica. El fabricant no garanteix la viabilitat del producte per un propòsit particular i aquesta garantia substitueix qualsevol garantia expresa o implicita. L'usuari determinarà la viabilitat del producte pel seu ús i asumirà tots els riscos i responsabilitats en connexió amb això.

Sol·liciti informació sense compromís sobre
Xypex Concentrat, Impermeabilitzant formigó
Impermeabilitzant formigó Xypex Concentrat 18

IMREPOL SL

C/Ecuador, nş 1 edifici l’Espill 2n 1Ş ·  Granollers · Barcelona
Tel. +34 938 793 921 · Fax. +34 938 793 924

Directori d'Obra civil

Directori d'Edificació

Directori de Productes