Et truquem
     
Impermeabilitzant Prenoplast 3

Prenoplast®.

Impermeabilitzant

Impermeabilitzant Prenoplast 4 Impermeabilitzant Prenoplast 5

Es troba a: Edificació > Impermeabilització i rehabilitació de cobertes > Prenoplast, Impermeabilitzant

Impermeabilitzant Prenoplast
Descarregar fitxa
Prenoplast
Imprimir fitxa
Prenoplast

Prenoplast®
Impermeabilitzant d'aplicació en fred

CARACTERÍSTIQUES

Impermeabilitzant Prenoplast 1

Prenoplast impermeabilitzant

És una pasta cremosa de color negre-marró, a base de betums asfàltics modificats amb cloroprè per donar-li al producte major elasticitat i resistència a l'envelliment atmosfèric

Un cop aplicat el impermeabilitzant, forma un film en forma de membrana continuada, amb un elevat mòdul d'elasticitat, alta resistència a la tracció i allargament al trencament.
El impermeabilitzant és inodor, no és inflamable ni tòxic, s'adhereix totalment sobre els materials normals de construcció com formigó, morter, maó, pedra, fibrociment, així com superfícies metàl·liques.

Com que és un asfalt modificat amb cloroprè, resisteix a les temperatures extremes tant al fred com a la calor, evitant el esquarterament a baixes temperatures, així com el degoteig per temperatures elevades a l'estiu. Un cop aplicat, el impermeabilitzant PRENOPLAST romana sense deteriorar-se, sense esquerdar-se i sense deixar de ser impermeable. El impermeabilitzant PRENOPLAST, s'aplica com una membrana contínua, forta i elàstica sobre qualsevol superfície encara que estiguin humides, impermeabilitzar tot, ranures, forats i esquerdes.

 

CARACTERÍSTIQUES FÍSIC-QUÍMIQUES DE PRENOPLAST, IMPERMEABILITZANT

Impermeabilitzant Prenoplast 7

Contingut en sòlid: 61 %
Densitat: a 25ºC és de 1.000 Kg/m3
Viscositat:: a 25ºC va de 25 a 45.000 mPas (LVH/3rpm)
Assaig adherència (ASTM D 4541): 4,5 Kg/cm2
Resistència a la tracció (UNE 53.413 ap. 4.5): 3,3Kg/cm2
Allargament al trencament (UNE 53.413 ap. 4.5): 620%
Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE 53.358 ap. 3.12): transpirable
Impermeabilitat a l'aigua (NF T 30.701): total
Plegabilitat a baixa temperatura (UNE 104.281/6-4): molt bona sense esquerdament

Envelliment artificial accelerat (UNE 53.104). (Després de 1.000 hores)
Resistència a la tracció: 8,5 Kg/cm2
Allargament al trencament: 520%

APLICACIONS DE PRENOPLAST, IMPERMEABILITZANT

Impermeabilitzant Prenoplast 8

Impermeabilitzant de terrasses, impermeabilitzant de teulades i cobertes d'edificis, impermeabilitzant de jardineres, impermeabilitzant de murs verticals, com mitgeres, impermeabilitzant de fonaments, construcció d'obres públiques, igual que llocs humits com banys, dutxes, soterranis, doncs PRENOPLAST, es pot aplicar sobre tota superfície que hagi de ser impermeabilitzada.

FORMA D'APLICACIÓ DE PRENOPLAST, IMPERMEABILITZANT

Impermeabilitzant Prenoplast 9

La superfície sobre la qual ha d'aplicar-se el impermeabilitzant PRENOPLAST, ha d'estar neta i lliure de pols i materials solts. No importa en canvi que tingui humitat.

L'aplicació de PRENOPLAST, es fa manualment mitjançant, brotxa, corró de llana de pèl curt, plana o rastres amb perfil de goma; mecànicament mitjançant polvoritzadors d'elevat rendiment tipus Air-Less.

Diluir el impermeabilitzant PRENOPLAST amb aigua, incorporant-le bé per agitació i aplicar-ho com imprimació sobre superfícies poroses abans de fer aplicacions successives del producte sense diluir. La proporció convenient d'aigua varia segons la porositat del substrat, des de el 10 al 50 per cent.

L'aplicació de PRENOPLAST, és així de fàcil, introduïu simplement la brotxa i pinti, PRENOPLAST el impermeabilitza tot d'un pinzellada.

Aplicar una primera capa del impermeabilitzant PRENOPLAST, amb un consum d'1 a 1,5 kg/m2, deixar assecar i aplicar una altra segona capa de igual consum.

L'assecatge es produeix per evaporació de l'aigua, per això depèn en gran part de les condicions ambientals d'humitat i temperatura. A l'estiu pot estimar que s'aconsegueix l'assecatge en poques hores, necessitant més temps a l'hivern.

Pot aplicar-se les dues mans consecutives, intercalant entre ambdues un geotèxtil PRENO 20.

La neteja de mans i instrumental pot fer-se amb aigua mentre el producte no s'hagi assecat. Un cop sec cal recórrer a dissolvents comBiodisol, gas-oil, petroli, etc.

CARACTERÍSTIQUES FÍSIC-QUÍMIQUES DE PRENOPLAST, IMPERMEABILITZANT

Impermeabilitzant Prenoplast 10

En envasos de 5 Kg. i bidons de 25 Kg.

RENDIMIENT DE PRENOPLAST, IMPERMEABILITZANT

Impermeabilitzant Prenoplast11

Variable segons la porositat i nombre de capes. Com orientació 200 grs. Per m2 en imprimació i 1 a 1,5 Kg en cadascuna de les dues capes successives.

En paràmetres verticals recomanem 1 a 2 kg/m2 en 2 capes i en els horitzontals o poc inclinats, 2 o 3 kg/m2 en 2 capes.

Impermeabilitzant Prenoplast2
Sol·liciti informació sense compromís sobre
Prenoplast, Impermeabilitzant
Impermeabilitzant Prenoplast6

IMREPOL SL

C/Ecuador, nº 1 edifici l’Espill 2n 1ª ·  Granollers · Barcelona
Tel. +34 938 793 921 · Fax. +34 938 793 924

Directori d'Obra civil

Directori d'Edificació

Directori de Productes