Et truquem
     
gels impermeabilitzants 1

Gels impermeabilitzants

gels impermeabilitzants 2 gels impermeabilitzants 3

Es troba a: Edificació > Segellat de ancoratges > Gels impermeabilitzants

gels impermeabilitzants 4
Descarregar fitxa
Gels impermeabilitzants
Imprimir fitxa
Gels impermeabilitzants

Gels impermeabilitzants

SXH Matriu polimèrica amb estructura gel

gels impermeabilitzants 8

SXH és una matriu polimèrica amb estructura de gel de tres components i amb capacitat d'inflar-se per absorció d'aigua que té unes propietats mecàniques excepcionals. El desenvolupament d'aquest producte es basa en els últims coneixements de la química de polímers i en la nostra llarga experiència en el sector del segellat d'obres de construcció.

SXH es caracteritza especialment per la extremadament baixa que és la viscositat de la seva barreja, molt similar a la de l'aigua. Això possibilita la realització d'una sèrie de processos de sanejament que no es podria dur a terme amb materials d'injecció de viscositats superiors.

gels impermeabilitzants 5

Segons la quantitat de component B (iniciador o "enduridor") que formi part de la mescla, varia el període d'aplicació de s x H. El període d'aplicació (període de processament) està caracteritzat per un sobtat augment de la viscositat. Poc abans d'arribar al final de període d'aplicació, o vida útil, el material reacciona s'enterboleix adquirint un color blanquinós (Cloudtime). Amb independència de la quantitat aplicada del component B, entre l'inici i el cloudtime passen de 45 a 60 segons.

Com en totes les reaccions químiques, l'enduriment del gel (polimerització) també depèn de la temperatura. Aquí passa que amb la mateixa quantitat de component B, la reacció de gelificació discorre més lentament a menor és la temperatura ambient. Al contrari passa el mateix, és a dir, amb la mateixa quantitat de component B, majors són les temperatures ambient, més ràpidament es produeix la formació de gel. Aquest efecte derivat de la temperatura pot compensar-se en gran mesura variant la quantitat de component B.

gels impermeabilitzants 6

En estat de reacció màxima, S x H pot inflar-se en contacte amb aigua. Si bé, el inflament només es produeix fins a un valor màxim de aprox. el 20% del volum. El límit de la capacitat d'inflament és important perquè romanguin les excel·lents propietats mecàniques.

El relativament baix porcentatge d'inflament del 20% del volum ha estat regulat especialment de fàbrica per respondre a les exigències del material de la Deutsche Bahn AG (Companyia nacional ferroviària alemanya) per gels d'injecció. Aquestes exigències estan recollides en la directriu "Instruccions per a la planificació i execució de mesures de gelificació de la Deutsche Bahn AG" (AIB 835.9201). Pel que fa al comportament d'inflament, en aquesta directriu es prescriu un ~ 15% del volum després de 14 dies d'emmagatzematge d'aigua, que amb S X H queda clarament per sota (Veure la Prova d'aplicació tècnica PZ / 1198-106). Aquesta prova és necessària per als treballs de segellat en la Deutsche Bahn AG (construccions de vies) i altres construccions.

Sol·liciti informació sense compromís sobre
Gels impermeabilitzants
gels impermeabilitzants 7

IMREPOL SL

C/Ecuador, nº 1 edifici l’Espill 2n 1ª ·  Granollers · Barcelona
Tel. +34 938 793 921 · Fax. +34 938 793 924

Directori d'Obra civil

Directori d'Edificació

Directori de Productes